Hilandarski žuti

I da, zbog paradajza je Motika nastala. Od zrna odgajan. Nikao, rodio i zarumeneo se. I juče sam ga probala i sladak je kao med: Hilandarski žuti paradajz, staro, autohtono seme. I nema posle ovog 😊.